Mobiel nummer zoeken

Je bent gebeld door een onbekend nummer en wilt graag weten wie er gebeld heeft. Om daar achter te komen kun je natuurlijk direct het nummer terugbellen. Dat is echter niet verstandig om te doen omdat je niet weet of het nummer betrouwbaar is. Wat je dan wel kunt doen is aan de hand van het mobiele nummer zoeken naar bijbehorende gegevens. Dat doe je door gebruik te maken van een nummerzoeker. Toets je het mobiele nummer in, dan kun je ontdekken van wie het telefoonnummer is. Het is een beetje te vergelijken met de manier waarop je een telefoonnummer zoekt aan de hand van een naam en een adres, maar dan omgekeerd.

 

Vinden van informatie

Het telefoonnummer toets je in de nummerzoeker zodat er gezocht kan worden naar informatie. Omdat het om een mobiel telefoonnummer gaat is de kans aanwezig dat er geen informatie gevonden wordt. Dat komt doordat mobiele telefoonnummers vaak nier geregistreerd staan in bekende kanalen zoals bijvoorbeeld de telefoongids. Telefoonnummers van particulieren worden daarbij ook nog goed beschermd door de wet- en regelgeving die er geldt met betrekking tot privacy. Als het telefoonnummer behoort een bijvoorbeeld een bedrijf, dan is de kans groot dat je wel succes hebt met de zoektocht.

Waarom een nummer opzoeken?

Het opzoeken van een mobiel telefoonnummer is om verschillende redenen aan te raden. Naast het feit dat je er op deze manier achter kunt komen door wie je gebeld heeft, is het ook verstandig te om te doen vanuit het oogpunt van de veiligheid. Door te zoeken naar een mobiel nummer in de nummerzoeker, kun je uitvinden of het telefoonnummer veilig is om gebeld te worden. Als dat niet het geval is, dan is de kans aanwezig dat het nummer gebruikt wordt voor frauduleuze praktijken of oplichting. Als dat het geval is dan moet je het nummer niet terugbellen. Blokkeer het telefoonnummer dan en maak er melding van bij de provider.

 

Telefoonnummers herkennen

In Nederland bestaan telefoonnummers altijd uit een combinatie van 10 getallen. Mobiele telefoonnummers beginnen dan ook altijd met de cijfers 06. Na deze cijfers staat dan een reeks van 8 willekeurige getallen in een willekeurige volgorde. Dat is het abonneenummer dat voor elke telefoonaansluiting uniek is. Vaste telefoonnummers bestaan ook uit 10 cijfers. In Nederland gaat het dan om een kengetal van 3 of 4 cijfers, gevolgd door een abonneenummer van 6 of 7 cijfers. De lengte van het abonneenummer is afhankelijk van de lengte van het netnummer. Een netnummer met 3 cijfers wordt gebruikt voor grotere regio’s zodat er meerdere abonneenummers beschikbaar zijn.

 

Goed om te weten

Netnummers zijn voornamelijk gebonden aan regio’s. Aan de hand van deze informatie kun je dan ook vaak snel zien waarvandaan een telefoontje afkomstig is. Er zijn ook kengetallen die niet gebonden zijn aan een regio. Dat zijn getallenreeksen die bijvoorbeeld voor bedrijven of informatienummers gereserveerd zijn. Begint een vast nummer bijvoorbeeld met 085, dan ben je gebeld door een bedrijf of in elk geval een zakelijke aansluiting.