06 Nummer Zoeken

06 Nummer Zoeken

Je bent gebeld door een onbekend telefoonnummer en wilt graag weten door wie je gebeld bent. Als het om een vaste aansluiting gaat, dan kun je vaak snel aan het telefoonnummer aflezen of het om een bedrijf gaat of vanuit welke regio er gebeld is. Dat kun je onder andere zien aan de opbouw van het nummer en het netnummer waarmee gebeld is. Als er gebeld is met een mobiel nummer, dan wil je ook graag weten door wie je gebeld bent. De telefoon zal door middel van nummerherkenning tonen welk nummer er gebeld heeft. Aan de hand van deze informatie kun je op zoek gaan.

 

Telefoonnummer onbekend

Een telefoonnummer wordt in de meeste gevallen door de telefoon getoond als er gebeld is. Je kunt dan zien dat je een gemiste oproep hebt. Als de persoon die gebeld heeft niet in jouw adressenlijst staat, dan is het lastig om te ontdekken van wie het telefoontje afkomstig is. Moderne smartphones maken vaak wel gebruik van een functie waarmee direct online wordt opgezocht wie of welk bedrijf er gebeld heeft. Op die manier kun je vaak al veel duidelijkheid krijgen. Dat geldt echter zelden voor mobiele telefoonnummers. Deze zijn ook vaak moeilijker te vinden.

 

Wat kun je doen?

Om er wel achter te komen wie er gebeld heeft, is het verstandig om het nummer op te zoeken. Bel niet gelijk terug als je niet zeker weet wie er gebeld heeft. Door gebruik te maken van een nummerzoeker kun je een mobiel telefoonnummer opzoeken. De vraag is dan wel of het nummer geregistreerd staat om gevonden te worden. Als het gaat om een telefoonnummer van een bedrijf dat is die informatie vaak direct voorhanden. Een persoonlijk telefoonnummer is moeilijker te vinden. Dat komt door de strenge wetgeving die ervoor moet zorgen dat persoonlijke gegevens zoals een mobiel telefoonnummer goed beschermd moeten worden.

 

Voorkom oplichting

Het is belangrijk om niet direct het nummer terug te bellen waardoor je gebeld bent. Dat om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van oplichting of fraude. Fraudeurs maken vaak gebruik van mobiele telefoons of vaste telefoonlijnen om op te bellen over verschillende zaken. Als je dan terugbelt bestaat de kans dat je direct in de wacht wordt gezet zonder dat je het doorhebt. In werkelijkheid ben je gewoon aan het bellen en worden er hoge kosten gerekend die van jouw telefoonrekening af worden gehaald. Pas dus altijd op met het terugbellen naar een onbekend telefoonnummer.

 

Telefoonnummer zelf herkennen

Telefoonnummers kun je voor een groot deel zelf al herkennen. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om een mobiel nummer te onderscheiden van een vast nummer. Een mobiel nummer bestaat uit 10 cijfers en begint in Nederland altijd met de getallen 06. De volgende reeks getallen is het zogenaamde abonneenummer. Dat is een reeks met willekeurige getallen die in een willekeurige volgorde geplaatst zijn. Op die manier heeft iedere telefoonaansluiting een uniek nummer. Vaste telefoonnummers zijn ook eenvoudig te herkennen.

 

Vast telefoonnummer

Een telefoonnummer vanaf een vaste lijn is ook opgemaakt uit verschillende reeksen met getallen. Om te beginnen heeft een vaste lijn in Nederland ook 10 getallen. Het eerste deel is het netnummer. In Nederland is dat netnummer vaak gebonden aan een regio en bestaat deze uit 3 of 4 cijfers. De lengte van het netnummer is afhankelijk van de omvang van de regio. Grotere gebieden hebben van een netnummer van 3 getallen zodat er meer telefoonnummers kunnen worden uitgegeven. Deze hebben dan ook 7 getallen. Kleinere gebieden maken gebruik van een netnummer met 4 getallen en abonneenummers van 6 getallen.

 

Vast telefoonnummer (vervolg)

Het netnummer begint altijd met een 0 gevolgd door een bepaald aantal cijfers. Er zijn ook netnummers die niet gebonden zijn aan een bepaalde regio. Denk daarbij aan kengetallen voor bijvoorbeeld een bedrijf of informatienummers. Bekende kengetallen die hiervoor gebruikt worden zijn 085 voor bedrijven, 0800 voor gratis telefoonnummers en 0900 voor betaalde telefoonlijnen.

Het abonneenummer bestaat dus in Nederland uit 6 of 7 getallen. Ook dit zijn, net als bij mobiele nummers, willekeurige cijfers in een willekeurige volgorde. Zo heeft ook elke vaste aansluiting een uniek nummer. Aan de hand van het netnummer kun je vaak herkennen waarvandaan er gebeld is of dat je gebeld bent door een bedrijf. Voor meer informatie kijk je op www.gebeldnummer.nl, kengetalzoeken.nl of Landnummer Zoeken.

Internationaal bellen

Als je internationaal belt of gebeld wordt, dan staat er voor het telefoonnummer altijd een landnummer. Aan de hand van dat kengetal heb je de mogelijkheid om te zien waarvandaan er gebeld is. Een landnummer begint altijd met de getallen 00. Deze cijfers kunnen ook vervangen worden door een + om te bellen of als je gebeld wordt. Het volgende getal toont aan uit welke zone van de wereld er gebeld is. Op het gebied van telefonie is de wereld verdeeld in 9 verschillende zones. Dit zijn de zones: 1 Noord-Amerika, 2 Afrika, 3 en 4 Europa, 5 Zuid-Amerika, 6 Australië en Antarctica, 7 Oost-Europa en Rusland, 8 Zuid-Azië en 9 het Midden-Oosten.

 

Landnummer

Na de 00 of + en het getal van de zone, komt het daadwerkelijke landnummer. Afhankelijk van het land en de zone gaat het dan om 1 tot 3 getallen. Deze geven specifiek aan dat een telefoonlijn vanuit een bepaald land afkomstig is. Voor Nederland is het landnummer bijvoorbeeld 0031 of +31. De 3 toont aan dat het hier gaat om een land in Europa en de 1 is toegewezen aan Nederland als land. Een landnummer komt altijd voor een mobiel nummer of een vast nummer te staan als er internationaal gebeld wordt.

 

Goed om te weten

Telefoonnummers in Nederland beginnen altijd met een 0. Het netnummer van een vaste lijn begint in Nederland altijd met een 0 en een mobiel telefoonnummer ook. Als er internationaal gebeld wordt, dan komt deze 0 te vervallen. Het landnummer van het betreffende land waarvandaan je belt of gebeld wordt, vervangt dit getal dan. Net zoals het zoeken naar een 06 nummer met een nummerzoeker, kun je aan de hand van een telefoonnummer ook de informatie van een vast nummer opzoeken.